آسمان

آسمان را ببین

به وسعتش بیاندیش

به بیکران آبی اش

حال با من بگو از آزادی

از رهایی

حال به دلت فرصت پرواز بده

فرصت آغاز

راه های آسمان را بیاموز

راه های رفته به سوی نور را ...

/ 1 نظر / 26 بازدید
میس الی

یاد این افتادم: در بن بست هم راه آسمان باز است پرواز بیاموز اضافه شد نوشت و اینا:میگم کلن رسالت نوشته های تو اینه که من بیام بخونم بعد متناسب با اون یاد یه چیزی بیفتم:))..اصن برا درمان الزایمر هم بسیار مفید هستن ایشون (ایشون : نوشته هات)[زبان]