دل درد

در دل جامعه که می روی ،

تازه می فهمی چه درد ها دارد !

/ 1 نظر / 19 بازدید
میس الی

ما درد بوده ایم همه..... یاد اون شعر قیصر افتادم: دردهای من گرچه مثل درد مردم زمانه نیست درد مردم زمانه است مردمی که چین پوستینشان مردمی که رنگ روی آستینشان مردمی که نام هایشان جلد کهنه ی شناسنامه هایشان " درد میکند" قالب جدید مبارک...[نیشخند]حس خوبی میده ...علی الخصوص اون پرنده ای که میاد میشینه اون بالا!فقد سرعتش یخده بالاست!مسئولین رسیدگی کنن [نیشخند]